Çabuk Mama ADS Başarı Hikayesi
Çabuk Mama ADS Başarı Hikayesi

Bir önceki dönemle aynı maliyeti harcamamıza rağmen, dönüşüm birim maliyetimizde %15 azalma, dönüşüm oranında %35 artış, reklam harcamasından elde edilen gelir (ROAS) %45 artış meydana geldi.

Analiz

Google Ads tarafında Smart shopping geçişi - akıllı teklif stratejilerinin kullanılmaya başlaması ve Facebook katalog kampanyası ile birlikte kaliteli kreatiflerle "flash sale" odaklı dönüşüm kampanyalarından yaralanarak 3 ayda;

Google Ads tarafında dönüşüm sayısında %914 artış, dönüşüm değerinde %740 artış sağladık.

Facebook tarafında ise internet sitesinde alışveriş de %1.425 artış, alışveriş dönüşüm değerinde %1.332 artış sağladık.

Sonuç

Google Ads tarafında dönüşüm sayısında %914 artış, dönüşüm değerinde %740 artış sağladık.

Facebook tarafında ise internet sitesinde alışveriş de %1.425 artış, alışveriş dönüşüm değerinde %1.332 artış sağladık.