İtibar Yönetimi

İTİBAR YÖNETİMİ

Marka İle İtibar Yönetimi

Kurumunuzun sunduğu hizmetlerin diğerlerinden ayırt edilebilmesi için kullanılan işaret ya da amblemlere marka denir.

İtibar hem kişiler için hem de markalar için çok önemli bir kavramdır. Özellikle marka sadakati ve müşteri tarafından tercih edilme sebebi olarak büyük bir etkiye sahiptir. Günümüzde adeta rekabet çekişmeleri yaşanırken, yapılan küçük bir hata bile uzun yıllardır başarılı bir itibar yönetimi ile kazanılmış, güvenli marka algısını yerle bir edebilir. Kriz süreçlerini iyi yönetebilmek ve marka itibarını koruma süreçlerinde bu işin uzmanlarından danışmanlık hizmeti almak gerekebilir. Grey Medya sektörün dalgalı denizinde sizi; en doğru stratejilerle, en doğru kıyıya çıkarabilir.

Marka itibarı hedef kitleyi doğrudan etkileyen bir konudur. Eğer markanıza bir güven oluşturamazsanız kötü niyetli rakiplerinizin, karalama kampanyaları karşısında adeta eriyip gidersiniz. Bu nedenle markaların üzerinde durması gereken önemli bir konudur.

İtibar Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Markanıza karşı duyulan güven, olumlu ve olumsuz düşünce ile markanıza karşı oluşan sadakat kurumsal itibar yönetimi anlamına gelir.

Markanızın adı geçtiğinde akıllarda olumlu düşüncelerin geçmesini istiyorsanız, itibar yönetim sürecinin sağlam temeller üzerine oturtulması ve bu alanın uzmanlarından destek alınması gerekir. İtibar yönetimi bir süreç olup, tek seferlik hamlelerle halledilecek bir konu değildir. Kurumlar kriz dönemlerine karşın bu dönemlerde değil, her duruma hazırlıklı olmak için yapılmalıdır.

İtibar yönetiminde en başta, hangi kurum ya da kişi için çalışma başlatılacaksa tamamıyla incelenmelidir. Günümüzde bunun ilk etabını online ortamlar ve sosyal medyadır. Günümüzde tüm olumlu ve olumsuz süreçler dijital ve sosyal medya mecralarından sürdürülmektedir. Dijital mecralar markalar için hem avantaj hem de dezavantajdır. Burada oluşturulacak süreçlerin kesin bir çözüm olmayacağı gibi beklenenin de üstünde memnuniyetler yaratabilir. Sürecin yönetilmesinde bazı önemli hususlar vardır. Bunlar;

İtibar Yönetimi
Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilmek
Kriz ekibi kurulmalı ve daima hazır olmalı
Farkındalık yaratmak
Çevrimiçi itibar yönetim süreçlerine önem vermek
Sosyal medyayı aktif kullanmak

Online İtibar Yönetimi

Çağımızda hem sosyal medya hem de diğer dijital mecralar, hemen hemen herkesin denetimsiz bir şekilde kullanabildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda bu platformlar, marka ya da kişiler için hem tehdit hem de fırsat olabilmektedir. Kişiler; bir marka, hizmet ya da kişiler hakkındaki düşüncelerini istedikleri gibi dile getirirken; olumsuz ve kötü niyetli bir karalama kampanyasına da başvurabilmektedir. Bu da markaların itibarını olumsuz yönde etkilemektedir. Online ortamlarda markanız hakkında yapılan olumlu bir yorumu itibar yönetimi kampanyalarınızda kullanabilirsiniz ve bu sürece katkı sağlayabilirsiniz.

Dijital ortamlarda yapılacak en büyük hata, tepkisiz kalma ve görmezden gelmedir. Bu süreçte Grey Medya ekibinden destek alabilir, online itibar yönetimini güvenli bir ekibe teslim etmiş olursunuz. Peki bu süreçte hangi yöntemlerden yararlanmak gerekir? İşte madde madde online itibar yönetimi süreçleri;

  • SEO ve SEM ile itibar yönetim sürecine destek verilmelidir.
  • Web sitenizdeki içerikleri optimize edin.
  • Sosyal medyayı aktif kullanın ve hedef kitle ile iletişime geçin.
  • Dijital PR yöntemlerine başvurun.

 

İtibar yönetimi, bir markanın hedef kitlede yarattığı algıyla alakalıdır. İyi bir itibar yönetimi, alışveriş alışkanlıkları üzerinde derin etkiler bırakabilir. Özellikle marka bağlılığı ve müşteri sadakati itibar yönetimiyle alakalıdır. 

İtibar yönetimi çalışmalarının sonucu olarak, marka kendisiyle ilgili algıyı kontrol altına almış olur. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, markanın tanınırlık oranı artacaktır. Bunun yanı sıra marka imajının zedelenmesi engelleyen önlemler alınır. Bir markanın itibarının yüksek olması, potansiyel müşterilerin gözünde güvenilirliğini de artıran bir faktördür. 

İtibar yönetimi markalara kısa vadede birçok şey kazandırabilir ancak genellikle uzun bir süreci kapsar. Markanızın hedeflerine ulaşması açısından itibar yönetimi için profesyonel bir hizmet almanız, uzun vadede büyük fayda sağlayacaktır. Adgrey, kıyasıya bir rekabetin olduğu günümüzde, stratejik bir planlama ile itibar yönetimizi yapar; markanızın güvenirlilik kazanmasına yardımcı olur. 

İtibar Yönetimi Nedir?

İtibar yönetimi, kişilerin ya da markaların halkın gözündeki konumu olarak ifade edilebilir. Bu konumu belirleyen temel faktörler; markaya karşı oluşan olumlu ve olumsuz algılar ve marka bağlılığıdır. İtibarı yükseltmek adına yapılacak birçok farklı çalışma vardır. Bunlardan en önemlisi ise online yani dijital itibar yönetimidir.

İtibar yönetimi sürecinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi çok önemlidir. Markanın tanınırlık ve güvenilirlik oranının arttırılmasında çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemler kullanılabilir. Tüm bu yöntemler, markanın imajının haksız yere zedelenmesinin önüne geçilmesi amacı taşır. 

İtibar yönetiminin sağlanmasında en önemli ihtiyaç sürekliliktir. Markaların itibarını yükseltmesi tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bu etkinin uzun süreler boyunca korunması gerekir. Bu sebeple tüm sürecin uygun bir planlama ve strateji doğrultusunda yürütülmesi esastır.

İtibar Yönetimi Nasıl Yapılır?

İtibar yönetimine başlanmadan önce markaların tüm verilerinin incelenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Bu konuda yapılacak olan araştırmada tüm olumlu ve olumsuz geri dönüşler kullanılır. Özellikle olumsuz geri dönüşler analiz edilerek, sorunun nedeni ortaya çıkarılır. Bunun ardından marka itibarının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar planlanır.

İtibar yönetimi çalışmalarında amaç tüm kullanıcıların ve müşterilerin sorunlarını çözmektir. Bu sayede markanın imajına zarar verebilecek etmenlerden belki de en önemlisi ortadan kaldırılır. Bunun yanı sıra imajın haksız yere zedelenmesini engellemek adına istikrarlı ve kaliteli hizmet anlayışı ön plana çıkarılır. Özellikle sosyal medya kullanımı bu konuda başlıca araçtır.

İtibar yönetimi çalışmalarında; markanızın güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmeli, kriz ekibi daima hazır olmalı, online itibar yönetimi süreçlerine önem verilmeli ve sosyal medya aktif olarak kullanılmalıdır. 

Online İtibar Yönetimi

Dijital dünyanın giderek gelişmesiyle birlikte, alışveriş süreçleri de giderek çevrimiçi alanlara yöneldi. Alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, tüketicilerin kriterlerinin de değişmesine sebep oldu. Günümüzde tüketicilerin alışveriş yaparken dikkat ettikleri en önemli konu, markalar hakkındaki yorumlar ve kullanıcıların deneyimleridir.

Bu yorumlar ve deneyimler markanızın itibarını oluşturan temel ögelerden bazılarıdır. Kullanıcılar, markalar hakkında olumlu ve olumsuz yorumlarını dile getirebilirler. Buna karşın bu durum aynı zamanda ciddi risklere ve tehditlere de açıktır. Kötü niyetli kişiler, markanız hakkında karalama kampanyasına da başvurabilir. Bu durum markanızın imajını zedeler. Bu durumlarda en büyük sorun, tepkisiz kalmaktır. Özellikle arama motorları konusunda bu tip karalama kampanyalarına hassasiyetle eğilmek gerekir. Google itibar yönetimi çalışmalarıyla, bu tip haksız yorumlar ortadan kaldırılarak, karalama kampanyalarının önüne geçilebilir ve markanın imajı korunabilir.

Markanızın imajının korunarak, müşteri sadakatinin kazanılması ve hedef kitlenize ulaşmanız konusunda Adgrey, aradığınız desteği sunar. SEO, SEM, optimizasyon, sosyal medya kullanımı gibi dijital PR süreçlerinin tamamında alacağınız hizmetler, kısa ve uzun vadede markanızın imajının yükselmesine yardımcı olarak, güvenilirliğinizi artırır.