Vesna Design Başarı ADS Hikayesi

Vesna Design Başarı ADS Hikayesi

Vesna Design Başarı ADS Hikayesi
Vesna Design Başarı ADS Hikayesi

Google Ads reklam kanalında, karlılık odaklı kampanya kurguları yapıldı. Yaptığımız optimizasyonlar, veriye dayalı model ve akıllı teklif stratejilerine geçişten sonra rakamlarımızda büyük iyileşmeler görüldü.

HEDEF
Dönüşümler ile reklam harcamasının getirisini artırmak.
YAKLAŞIM
Google Ads Search ve alışveriş kampanya kurgularının karlılık odaklı hazırlanması ile alışveriş kampanyaları ürün feed’inin kaliteli duruma getirilmesi sağlandı.
  
Facebook & Instagram DPA(Dynamic Product Ads) ve Conversion modellerinin kullanılması dışında, kreatiflerinin iyileştirilmesi ile farklı hedef kitle testleri gerçekleştirildi. 
 
Fenomen iletişimi ile daha fazla kullanıcıya erişim sağlandı. 
%50
ADS ROAS
%35
ADS DÖNÜŞÜM ORANI
%134
FACEBOOK & INSTAGRAM ROAS
%96
FACEBOOK & INSTAGRAM DÖNÜŞÜM ORANI
DETAY
Google Ads reklam kanalında, karlılık odaklı kampanya kurguları yapıldı. Yaptığımız optimizasyonlar, veriye dayalı model ve akıllı teklif stratejilerine geçişten sonra rakamlarımızda büyük iyileşmeler görüldü. Bir önceki dönemle birbirine yakın harcamalar yapmamıza karşılık; reklam harcamasından elde edilen gelir (ROAS) % 50 artış, dönüşüm oranlarında % 35 artış yakalandı.
 
Facebook & Instagram tarafında, markanın performansı yükseltilmeye odaklanıldı. Facebook & Instagram kampanya modellerinin dışında kreatifler iyileştirildi, fenomen iletişimini de reklamlarımıza entegre eden bir yaklaşım sergilendi. 
 
Conversion reklam modeli kullanılarak, markanın hedef kitlesine uygun doğru Influencerlar ile çalışmalar yapıldı. Facebook & Instagram reklam alanlarına özel, video tasarım çalışmaları hazırlandı ve ilgili hedef kitleye yönelik reklam yayınları yapıldı.
 
  • Çalışmalar yapılmadan önceki tarih ile çalışmaların yapıldığı tarihler karşılaştırıldığında, ROAS’ta (reklam harcaması getirisi) % 134 artış, dönüşüm sayılarında da % 96 artış sağlandığı görüldü.
SONUÇ
Google Ads kampanyalarında; reklam harcamasından elde edilen gelirde (ROAS) % 50 artış, dönüşüm oranlarında ise % 35 artış yakalandı.
 
Facebook & Instagram kampanyasında; reklam harcamasından elde edilen gelirde (ROAS) % 134 artış, dönüşüm sayılarında da % 96 artış sağlandı.