Google Ads Mağaza Ziyareti Dönüşümü Değer Hesaplaması

Google Ads Mağaza Ziyareti Dönüşümü Değer Hesaplaması
{"id":200,"post_type_id":"24","title":"Alican T\u00fct\u00fcnc\u00fc","sefurl":"alican-tutuncu","status":"1","index":"1","order":"0","published_at":"2023-04-27 11:40:00","created_at":"2023-04-27 11:39:57","updated_at":"2023-11-14 13:02:49","post_type":{"id":24,"type":"2","title":"Yazarlar","singular_title":"Yazar","menu_title":"Yazarlar","icon":"far fa-signature","single_url":null,"single_template":"single-author","single_status":"1","comment_status":"0","tag_status":"0","priorty":"0.5","change_frequency":"monthly","seo_title_rule":"[title] - Adgrey","seo_desc_rule":null,"direct_content":"0","status":"1","only_admin":"0","visual_part":"0","order":"13","created_at":"2020-05-31 21:09:59","updated_at":"2023-10-12 15:59:17"},"details":[{"id":1154,"post_id":"200","post_type_input_id":"189","value":"Alican T\u00fct\u00fcnc\u00fc | Adgrey Yazar\u0131","order":"0","created_at":"2023-04-27 11:39:57","updated_at":"2023-04-27 11:39:57","post_type_input":{"id":189,"post_type_id":"24","type":"text","title":"Seo Ba\u015fl\u0131k","sefurl":"seo-baslik","required":"0","grid":"6","right_area":"0","sortable":"0","list_item":"0","only_admin":"0","properties":"{\"limit\":70,\"force_limit\":\"false\"}","order":"0","created_at":"2020-05-31 21:09:59","updated_at":"2020-05-31 21:09:59"}},{"id":1155,"post_id":"200","post_type_input_id":"188","value":null,"order":"0","created_at":"2023-04-27 11:39:57","updated_at":"2023-04-27 11:39:57","post_type_input":{"id":188,"post_type_id":"24","type":"textarea","title":"Seo A\u00e7\u0131klama","sefurl":"seo-aciklama","required":"0","grid":"6","right_area":"0","sortable":"0","list_item":"0","only_admin":"0","properties":"{\"limit\":160,\"force_limit\":\"false\"}","order":"0","created_at":"2020-05-31 21:09:59","updated_at":"2020-05-31 21:09:59"}},{"id":1156,"post_id":"200","post_type_input_id":"190","value":"yuklemeler\/yazar-gorselleri\/1581342580775.jpg","order":"0","created_at":"2023-04-27 11:39:57","updated_at":"2023-04-27 11:39:57","post_type_input":{"id":190,"post_type_id":"24","type":"image","title":"G\u00f6rsel","sefurl":"gorsel","required":"1","grid":"12","right_area":"0","sortable":"0","list_item":"0","only_admin":"0","properties":"{\"folder\":\"yazar-gorselleri\",\"thumbs\":{\"default\":{\"width\":\"350\",\"height\":\"345\"},\"small\":{\"width\":\"32\",\"height\":\"32\"}}}","order":"1","created_at":"2020-05-31 21:11:44","updated_at":"2020-05-31 21:12:04"}},{"id":1157,"post_id":"200","post_type_input_id":"191","value":null,"order":"0","created_at":"2023-04-27 11:39:57","updated_at":"2023-04-27 11:39:57","post_type_input":{"id":191,"post_type_id":"24","type":"editor","title":"A\u00e7\u0131klama","sefurl":"aciklama","required":"0","grid":"12","right_area":"0","sortable":"0","list_item":"0","only_admin":"0","properties":null,"order":"2","created_at":"2020-05-31 21:12:20","updated_at":"2020-05-31 21:12:20"}}]} Alican Tütüncü
26 Nisan 2021

Google Ads Mağaza Ziyareti Dönüşümü Değer Hesaplaması 

Google Ads Mağaza ziyareti dönüşümü, mağaza trafiğine Google reklamlarının katkısını yaklaşık olarak görmek için veri sağlar. Burada önemli olan mağazadan yapılan alışveriş değil, mağazaya yapılan ziyarettir. Yani dönüşümden kastedilen para değil, ziyarettir. Ziyaret dönüşümlerini takip edebilmek için öncelikle Google Benim İşletmem hesabının Google Ads ile bağlanması gerekir. Bağlantı yapıldıktan mağaza ziyareti dönüşümü otomatik olarak oluşturulabilir.  

Dönüşüm adımları, Google Ads panelinde yer alan araçlar menüsü takip edilerek yapılabilir. Burada hesabınıza ulaşamıyorsanız bu durumun birkaç nedeni olabilir. Reklamlarda yer uzantıları aktif olmayabilir, reklamlarınız yeteri kadar ilgi görmemiş veya fazla görüntülenmemiş olabilir veya mağazanız, Google Benim İşletmem hesabı onaylanmamış olabilir.  

Dönüşüm Oranı Neyi İfade Eder? 

Dönüşüm oranı; belirlenmiş bir tarih aralığı için dönüşüm sayısının, reklamların aldığı toplam etkileşime olan oranıdır. Görüntülü duyurulan kampanyalar ve arama ağı kampanyaları için önemli olan toplam tıklanma ve etkileşim sayısıdır. Video kampanyaların da ise, toplam görüntülenme ve etkileşim sayısı önemlidir. Örneğin; bir önceki ay herhangi bir arama kampanyasının 6 bin adet tıklanma aldığı farz edilecek olursa ve ilgili ay içerisinde kampanya 120 dönüşüm getirmiş ise, bu kampanyanın ilgili aya ait dönüşüm oranını hesaplamak için 120’nin 6 bine oranını hesaplamak gerekir.   

Dönüşüm Başına Maliyet Neye Denir?  

Dönüşüm, bir internet kullanıcısının, herhangi bir platformda rastladığı reklamı tıklayarak seyretmesinin ardından reklam veren ile iletişim kurmasıdır. Buradaki iletişim bilinen sesli veya yazılı iletişim değil, alışveriştir. Bu alışveriş bir ürün veya hizmet alışverişi olabilir. Görüntülü reklam ağında veya arama ağında bulunan reklama tıklanması, varsa videonun izlenmesi, mobil uygulamasının indirilmesi, satın alma, arama veya form doldurma reklam verenin ödediği tutar maliyettir. Dönüşüm başına maliyet; kayıt altına alınan her dönüşümün maliyetini ifade etmek için kullanılır. Dönüşümlerin sayılması için internet kullanıcılarının web sitesinde gerçekleştirdiği bütün işlemler kaynak olarak kullanılır. 

Google Bir Markanın Mağazasına Yapılan Ziyareti Nasıl Anlar? 

Bir internet kullanıcısı herhangi bir reklama tıkladıktan veya reklamı gördükten hemen sonra ya da birkaç gün sonra reklamını gördüğü / tıkladığı mağazanın web sitesine giriş yaparsa Google bu girişi ziyaret olarak kaydeder. İnternet kullanıcısının bu ziyaretinin, ilgili reklama dönüşüm olarak atanmasını sağlar. Bu ziyaretin dönüşüm olarak kaydedilmesi için herhangi bir alışverişin olmasına gerek yoktur. Önemli olan kullanıcının reklamı gördükten sonra 30 gün içerisinde reklamını gördüğü siteye giriş yapmasıdır.  

Bu dönüşümle sayesinde site organik trafiğinde artış gözlemlenir. İnternet kullanıcılarının bu ziyaretlerinden tahminen ne kadar gelir elde edilebileceği de hesaplanabilir. Google’ın sağladığı mağaza ziyareti dönüşümü sayılarını %100 doğru kabul etmek yanıltıcı olabilir. Aşağı yönlü veya yukarı yönlü yuvarlamalar yapan Google, gerçeğe en yakın sonuçları verebilmek için kullandığı teknolojileri sürekli geliştirir.